Uitvloeien naar eigen beheer

Dit traject is voornamelijk voor personen die tijdelijk onder bewind hebben gestaan en/of een WSNP traject hebben beëindigd. U hebt dan enige tijd geen beschikking gehad over uw eigen inkomen. Het ineens weer hebben van het beheer over uw eigen inkomen kan als zeer overweldigend ervaren worden.

Binnen dit traject werken wij stap voor stap terug naar het volledige beheren van uw eigen inkomen, zonder dat uw financiële veiligheid in gevaar wordt gebracht.

Na verloop van tijd bent u weer volledig in staat om toe te zien op uw eigen financiële gezondheid en bent u tevens in staat om deze te behouden.

Hebt u vragen over dit traject neemt u dan contact met ons op.